Escape room

Onze droom:

“Provokers gelooft in talent. We zijn ervan overtuigd dat elk mens van God één of meer specifieke talenten kreeg. Maar we stellen ook vast, dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is, om zijn of haar talent te ontdekken. In het bijzonder jongeren die door omstandigheden in de jeugdhulp terecht komen, hebben vaak zoveel andere dingen aan hun hoofd dat ze soms denken dat zij helemaal niets kunnen. Bovendien is er in een hulpverleningscontext vaak onvoldoende tijd en/of personeelskracht beschikbaar om op dat vlak de juiste begeleiding te doen. Die vaststelling liet ons bij Provokers niet meer los. We begonnen hardop te dromen: zou het niet fantastisch zijn als wij een aanbod konden ontwikkelen dat juist deze doelgroep zou helpen om te ontdekken wat voor elk van hen hun specifieke talent is? Met die kennis zouden ze in staat zijn om betere keuzes te maken voor hun studierichting of hun werkomgeving. Weten wat je goed kunt en daarop inzetten, leidt immers tot succeservaringen. Hoe zouden wij, als Provokers, kunnen bijdragen aan het op gang brengen van die positieve spiraal?”

Wat het werd:

“Een klassiek assessment is voor de meeste jongeren helemaal niet aantrekkelijk. Dat is veel te cerebraal, te theoretisch. Of om het in hun taal te zeggen: te saai! Daarom zochten we een ludieke, plezante insteek: een spelsituatie waarin de facetten van een talentscan ongemerkt aanwezig zijn. Al brainstormend en studerend kwamen we tot de conclusie dat een zogenaamde Escape Room de beste manier zou zijn om ons doel te bereiken.

Daarom creëerden we in ons kantoor een toffe, dynamische spelomgeving. Aan de hand van een sterk verhaal, waarin alle details kloppen, wordt een groepje van drie tot vier jongeren ondergedompeld in een uitdaging, die ze alleen samen kunnen oplossen. En: met behulp van ieders persoonlijke talenten!

De jongeren worden in de kleding van Romeinse gevangenen gestoken en voor één uur ‘opgesloten’ in het kantoor van een Romeinse tribuun. Ze zullen voor de leeuwen geworpen worden… – tenzij ze erin slagen om binnen één uur het antwoord vinden op de grote vraag die de tribuun kwelt! In de Escape Room, die volledig in Romeinse stijl is ingericht, zijn allerlei aanwijzingen en puzzels verborgen. Door die samen op te lossen – en als het nodig is door een hulplijn in te schakelen – kan de groep de oplossing vinden en ontsnappen aan de dood.

Terwijl de jongeren opgaan in het spel, wordt hun gedrag in een aangrenzende kamer gevolgd via een videoprojectie. Aan de hand van talentenlijsten wordt voor elke jongere in kaart gebracht wat zijn of haar sterkten zijn. Na afloop van het spel krijgt iedere jongere individueel feedback over zijn of haar persoonlijke talent en een concreet aanbod om verder begeleid te worden in het ontwikkelen van en aan de slag gaan met dat talent.

De eerste resultaten van tonen aan dat onze Escape Room effectief het startpunt kan zijn van een positieve verandering in het leven van jonge mensen, die denken dat zij nergens goed in zijn. We zetten dan ook alles op alles om dit aanbod verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Want jongeren zijn dat waard!