ECV Jaarboek

De ECV vertegenwoordigt een vijfentwintigtal lokale christengemeentes die verspreid zijn over vier van de vijf Vlaamse provincies. Om de eenheid tussen die plaatselijke groepen te voeden en te verstevigen, gaven we al heel lang elk kwartaal een nieuwsbrief uit. De laatste jaren stelden we vast dat onze nieuwsbrief minder en minder gelezen werd. We zochten een manier om daar iets aan te doen.

Uiteindelijk besloten we één keer per jaar een jaarboek uit te geven. We droomden van een kwaliteitsvol tijdschrift, met de uitstraling van een glossy magazine, waarin de vijf pijlers van onze organisatie – gemeenteopbouw & evangelisatie, jongerenwerk, pastoraat, onderwijs & informatie, belangenbehartiging en identiteit – op een evenwichtige manier aan bod zouden komen. Maar hoe zet je zo’n idee om in de praktijk?

Via via kwamen we in contact met Provokers. Zij analyseerden samen met ons grondig de behoeften en deden zeer concrete voorstellen voor de realisatie van ons project. We ervaarden in dit proces dat er echt naar ons geluisterd en met ons meegedacht werd. De planmatige aanpak van Provokers was veelbelovend, en we besloten met hen in zee te gaan.

Het werd een toffe samenwerking, die leidde tot een gedegen én mooi resultaat. Onze gemeentes leverden de inhoud aan en Provokers nam de coördinatie van het project op zich, deed al het redactiewerk en de lay-out. Op onze vraag leverden ze zelfs een aantal schitterende interviews met veldwerkers uit onze organisatie en stonden ze in voor de druk en de verdeling.

Na afloop van het project evalueerden we het proces en het product, waarbij bleek Provokers alle feedback uit de achterban direct vertaalde in kwaliteitseisen voor een eventuele volgende editie. Ook onze plaatselijke leiders waren trouwens onder de indruk van het eindproduct, want ze besloten unaniem om volgend jaar opnieuw een jaarboek uit te geven. Samen met Provokers, uiteraard!

Lees hier de digitale versie.