Opzetten netwerkorganisatie

De Bijzondere Jeugdzorg is een sector die steeds verandert. De noden en verwachtingen van de jongeren en gezinnen evolueren voortdurend, evenals de verwachtingen van de samenleving. Dat vraagt om een zeer flexibele organisatiestructuur.

Onder begeleiding van Provokers evolueert Ons Kinderhuis van een eerder klassiek hiërarchisch leiderschap naar een veel dynamischer model: “de netwerkorganisatie”. Het leiderschap wordt niet meer functioneel bepaald, maar talentgericht. De verschillende leden van het netwerkteam zijn, bij wijze van spreken, allemaal ‘directeur’ op hun verantwoordelijkheidsgebied.Christelijke identiteit

Sinds de oprichting in 1950 profileert Ons kinderhuis vzw zich duidelijk als een christelijke organisatie. De hele werking is gebouwd op een tweeledig fundament: christelijke waarden en normen én professionaliteit. Na jarenlang keihard gewerkt te hebben aan een versteviging van de professionaliteit, besloot Ons Kinderhuis in 2016 om een vernieuwde impuls te geven aan de christelijke identiteit. De insteek van dit project is niet ‘een mooi theoretisch concept’, maar wel ‘de christelijke waarden zichtbaar maken in positieve daden in de dagelijkse praktijk’.

Provokers werkte mee aan de visie van dit project, creëerde een inhoudelijke brochure voor de medewerkers en gaf vormingen over de christelijke identiteit. Ook bij het vervolg van dit langlopende project zal Provokers een rol blijven spelen, door procesbegeleiding, consultancy, copywriting, lay-out, en vorming.
Kinderhuis boekje Christelijke Identiteit 2018


Christelijke Community

Ons Kinderhuis begeleidt kinderen, jongeren en gezinnen uit problematische leefsituaties. Daarbij is de organisatie zich er sterk van bewust dat ze hun belangrijke opdracht niet alleen kan waarmaken. Professionele hulpverlening is noodzakelijk, maar beperkt en vooral: eindig. Daarom heeft Ons Kinderhuis de droom dat iedere jongere die Ons Kinderhuis verlaat ten minste één extra persoon in zijn of haar persoonlijke netwerk heeft.

Provokers ontwikkelde voor dit project een kleurige, warme brochure waarin zes (fictieve) jongeren het woord nemen. Ze vertellen wie ze zijn, waarom ze in ons Kinderhuis zijn en wat ze nodig hebben. Met deze brochure en een aangepaste presentatie gaat Provokers in brede kring van christelijke kerken, gemeentes en organisaties actief op zoek naar vrijwilligers met een hart voor kinderen en jongeren 'met een rugzak'.Huisstijl

Ons Kinderhuis vzw zet zich dag in dag uit in voor kinderen, jongeren en gezinnen in moeilijke situaties. Een duidelijke en herkenbare aanwezigheid is het diverse hulpverleningslandschap is daarbij noodzakelijk, zowel voor potentiële gebruikers als voor collega-hulpverleners.

Provokers ontwikkelde voor ons Kinderhuis een nieuwe huisstijl, die professionaliteit en warmte uitstraalt. Brieven, folders, uitnodigingen, e-mails en de website zijn nu allemaal gelayout in dezelfde, mooie stijl.