Provoker: Joseph Hoquet

Joseph Hoquet
Toen ik jong was, speelde ik graag met Lego. Niet het kant en klare bouwsel van vandaag, maar proberen wat je allemaal met de verschillende steentjes kon doen. Zo nodig door ze anders te gebruiken dan de bedoeling van de fabrikant was geweest!

Toen ik veertien was, had ik een ontmoeting met Jezus bij de voorbereiding van het vormsel. Hij nam mij in Zijn armen, en heeft mij nooit verlaten. Een jaar later gaf ik mijn eerste Bijbelstudie: over 1 Korinthiers 12 – de gaven en het Lichaam van Christus. Interessant voor de Lego-bouwer...

Ik trouwde met Tera, uit Nederland en uit de calvinistische Gereformeerde Gemeentes. Dat leidde tot een interessante ontdekkingstocht van de verschillende geloofsvormen.
Maar God heeft aan iedereen zijn eigen, speciale plaats in het Lichaam gegeven, daar waar Hij het wil.

1 Korinthiërs 12

Wij gingen van Nederland van België en zochten onze weg door verschillende denominaties van kerken. We zagen de sterktes, maar ook de zwaktes en werden vaak gewond in onze – lauwe – pogingen om te dienen. We kregen vier kinderen en vierden in 2017 veertig jaren huwelijk.

Als burgerlijk ingenieur doorliep ik verschillende banen, om tenslotte een eigen bedrijf te beginnen dat zowel IT-diensten als organisatieadvies aangebood, en een voorloper werd op het gebied van moderne organisatievormen.

En toen ging het fout in mijn leven. Na diep gewond geraakt te zijn door een “cover-up”-actie in een kerk, liet ik bitterheid toe. Met alle consequenties van dien – meer verwondingen, ook door mij aan anderen aangebracht. Maar God haalde mij hier op wonderlijke wijze uit en sindsdien probeer ik met vallen en opstaan om Hem de eerste plaats te geven in mijn leven.

Ik deed minder en minder betaald werk in mijn bedrijf, en meer en meer Gods werk in Zijn Koninkrijk. Eerst werd ik geroepen voor de Alphacursus, daarna om het startschot te geven van wat nu Jesus.net is, Ook hielp ik Ons Kinderhuis om te veranderen naar moderne organisatievormen. En dan u de oprichting van stichting Provokers.

Wat ik in mijn jeugd deed met Legostenen, doe ik nu nog: mensen samenbrengen. Ieder met zijn sterktes en zwaktes, om met elkaar te functioneren als Lichaam van Christus. Ieder in zijn eigen gave, volledig toegewijd aan ons hoofd, Jezus Christus.
 
 

Contact


0494 80 22 56
joseph.hoquet@provokers.org